Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Welkom op de website REACH Helpdesk

De REACH Helpdesk is de officiële helpdesk van de overheid om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken te helpen om te voldoen aan de REACH Verordening.

Websites REACH en CLP-helpdesk komen te vervallen.

De website http://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl vervangt de websites van de REACH- en CLP-helpdesk. De voor bedrijven relevante informatie is opgenomen in de voettekst van www.chemischestoffengoedgereld.nl. Deze informatie verwijst in veel gevallen direct door naar ECHA. De websites www.REACHHelpdesk.nl en http://stoffen-info.nl/websites-onderwerpen/helpdesk-eu-ghs-clp komen eind 2016 te vervallen.

www.Chemischestoffengoedgeregeld.nl

De Rijksoverheid heeft een nieuwe website gemaakt: Deze website, www.Chemischestoffengoedgeregeld.nl. Is bedoeld voor MKB-ers die snel willen weten hoe ze aan hun REACH en CLP verplichtingen kunnen voldoen. Via maximaal 8 klikken krijgt u overzicht in wat u moet doen.

Uw vragen aan de REACH en CLP Helpdesk kunt u via deze nieuwe site stellen. Kijk in het blokje Vraag of afspraak? Jochem helpt u op weg.

Deze website helpt u om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de REACH Verordening met zich mee brengt. De letters REACH staan voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en (restricties van) Chemische stoffen. REACH is een verordening van de Europese Unie om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen op kunnen leveren.

Waarom is REACH voor bedrijven belangrijk?

Alle (MKB)-bedrijven moeten aan de REACH-verplichtingen voldoen. Zo moet u onder andere de risico's beheersen en identificeren van de stoffen die u in de Europese Unie vervaardigt of in de handel brengt. Uw rol is afhankelijk van uw stof. Aan elke rol zijn weer andere verplichtingen verbonden. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, riskeert u een boete.

Geldt REACH ook voor mijn bedrijf?

De REACH-verordening is van invloed op de meeste ondernemingen binnen de Europese Unie. Dit komt omdat REACH niet alleen toepassing is op alleen stoffen die in industriële procedés worden gebruikt, maar ook op stoffen die worden gebruikt in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld in schoonmaakproducten, verf en voorwerpen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten.

Informatie vinden op deze website

U kunt de informatie op deze website vinden door te navigeren via de onderwerpen in het menu boven. Of u kunt via 'Direct naar’ direct gaan naar de voor u relevante informatie.

Minder kosten mkb-bedrijven voor REACH

Het rijk en brancheorganisaties zetten zich in om de kosten van REACH voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te verlagen. Onlangs hebben staatssecretaris Mansveld van IenM en minister Asscher van SZW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat hoe een kostenverlaging tot stand kan komen. Lees verder

Bureau REACH is onderdeel van het RIVM. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo IenM

Zoeken:

Service