Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

REACH Helpdesk

Omdat chemische stoffen niet alleen in Nederland worden gemaakt en gebruikt en er veel handel is binnen de Europese Unie, is besloten om op Europees niveau wetgeving te maken voor chemische stoffen. Zo gelden overal in de EU dezelfde regels.

REACH 2018  
  
De REACH-Verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) is in 2007 van kracht gegaan. De verordening zorgt ervoor dat er meer bekend wordt over chemische stoffen en eist dat die chemische stoffen veilig worden gebruikt. Het belangrijkste doel van REACH is om het milieu en de gezondheid van de mens beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. Ook bevordert deze verordening het concurrentievermogen en alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen.

De REACH Helpdesk

De REACH Helpdesk is de officiële helpdesk van de Nederlandse overheid om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken te helpen om te voldoen aan de REACH-Verordening.

De medewerkers van de REACH Helpdesk adviseren over uw verantwoordelijkheden die de REACH-verordening met zich meebrengt en geven informatie. Ook kunt u terecht bij de helpdesk van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA).

Bureau REACH is onderdeel van het RIVM. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo IenM

Service