Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

REACH Helpdesk

De REACH helpdesk is de officiële helpdesk van de overheid om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken te helpen om te voldoen aan de REACH Verordening.

REACH 2018   
REACH is een verordening van de Europese Unie (EU) om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren. En alternatieve methoden te bevorderen voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen. De verordening werd van kracht op 1 juni 2007. De letters REACH staan voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (en restricties van) CHemische stoffen. 

Geef uw mening en help ons beter te communiceren over REACH! 

De ministeries van IenM, VWS en SZW zijn continue bezig om de informatie en communicatie over REACH en CLP te verbeteren.  U heeft als bezoeker van deze website nu ervaring met onze manier van communiceren en daarmee ook een mening! Wilt u ons helpen en onderstaande vragenlijst invullen?  Het kost ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.  Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite.  Ga hier naar het onderzoek 

Waarom is REACH voor bedrijven belangrijk?

U moet volgens de wet als (MKB)-bedrijf aan alle verplichtingen van de REACH-verordening voldoen. Zo moet u onder andere de risico's beheersen en idententificeren van de stoffen die u in de EU vervaardigt of in de handel brengt. Uw rol is afhankelijk van uw stof. Aan elke rol zijn weer andere verplichtingen verbonden. Zie Bedrijven op deze website. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen.

Geldt REACH ook voor mijn bedrijf? 

De REACH-verordening is van invloed op de meeste ondernemingen binnen de Europese Unie. Dit komt omdat REACH niet alleen toepassing is op alleen stoffen die in industriele procedes worden gebruikt, maar ook op stoffen die worden gebruikt in het dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld in schoonmaakproducten, verf en voorwerpen zoals kleding, meubels en elektrische apparaten. 

Hoe helpt de REACH Helpdesk?

De medewerkers van de REACH-Helpdesk kunnen adviseren over de verantwoordelijkheden die de REACH-verordening met zich meebrengt en meer informatie geven. Voor administratief advies (hoe moet u administratief aan al uw verplichtingen voldoen?) kunt u terecht bij de helpdesk van het Europees Chemicalien Agentschap (ECHA).

Minder kosten MKB-bedrijven voor REACH

Het rijk en brancheorganisaties zetten zich in om de kosten van REACH voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) te verlagen. Onlangs hebben staatssecretaris Mansveld van IenM en minister Asscher van SZW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat hoe een kostenverlaging tot stand kan komen. Lees verder

Bureau REACH is onderdeel van het RIVM. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo IenM

Service